Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége
"Mindenki téged keres"
Mk 1,37
2009. mrc. 18.

Minden jót kívánunk!

Március 7-én, szombaton, püspökké szentelték Böcskei Lászlót, akit Tempfli József püspök úr nyugdíjba vonulása után neveztek ki utódjául Nagyváradra. Örülünk annak, hogy Temesvárról nevezték ki az új megyéspüspököt, de ezzel együtt egy kissé szomorúak is vagyunk mivel nagyon megszerette õt az egész egyházmegye.
A 19 évi szolgálat alatt tanúskodott elkötelezettségérõl és a fiatalok iránti szeretetérõl. Pappá szentelése után néhány hónapig egyetemi lelkészként szolgált, ezután hamarosan püspöki titkár, majd Roos Márton püspök úr általános helynöke lett, de új feladatkörében is nyitott szívvel és nagylelkûen fordult a fiatalok felé. Ez a nyitottság és segítõkészség az évek folyamán semmit sem vesztett intenzitásából. A TEKMEK is számtalanszor tapasztalhatta ezt.
A szentelést Ft. Roos Márton temesvári megyés püspök, Ioan Robu bukaresti érsek és Bábel Balázs kalocsa - kecskeméti érsek végezte. A Vatikánból érkezett megbízólevél, a pásztorbot átadása, a békecsókok mind az új pöspök elfogadását jelentették. Mégis nem ezek voltak a legfontosabb mozzanatok, hanem magának az új pöspöknek az igent mondása. Nem egyszerû feladattal bízták meg de õ mégis vállalta, ezzel nekünk is példát adva arra, hogy a világban nekünk szánt helyet Isten segítségével mi magunk kell betöltenünk. "Akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek" írja József Attila egyik versében.
A szomorkás idõ ellenére sokan eljöttek a püspökszentelésre, a bazilika megtelt váradi és temesmegyei hívekkel. Mi is ott szorultunk, majd a szentmise végén egy kis ajándékkal köszöntük meg a sok segítséget az új fõpásztornak. Ez úton is kívánjuk, hogy mindaz a támogatás, személyes példa, segítség amellyel kisért minket százszoros termést hozzon számára!

Bárdi Melitta
« Vissza 

Program

  • Minden hétfõ este találkozunk 20:00-tól találkozunk a kolostorban.

  • Kiemelt programok:
  • Nov. 6-8. Kirándulás.
  • Nov. 9. Barazsuly István  - Hol a határ?
  • Dec. 11-13. Lelkigyakorlat

Képgaléria

Linkek