Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége
"Mindenki téged keres"
Mk 1,37
2009. Apr. 28.

Ez év tavaszán Gyulafehérváron rendezték meg az OKETet

Immár 29-ik alkalommal került megrendezésre az Országos Katolikus Egyetemista Találkozó. Az idén tavasszal Gyulafehérvár vállalta a házigazda szerepét. A résztvevõ 182 fiatal az ország különbözõ egyetemi lelkészségeirõl érkezett. Képviseltette magát Csíkszereda, Marosvásárhely, Brassó, Kolozsvár, Nagyvárad illetve Temesvár a TEKMEK által.
A gyulafehérvári egyházmegye az idén ünnepli alapításának 1000-ik évfordulóját , ezért nagyszámú román ajkú fiatal is ellátogatott a rendezvényre; Jásszváros, Brassó illetve Bukarest képviseletében.

Mivel emberi kapcsolataink alapja a megismerés, ezért megérkezésünk elsõ napját ismerkedéssel kezdtük. Minden egyetemi lelkészség kreatívan, szimbólumok által próbálta kifejezni, hogy mi az ami tagjai számára fontos, mi az ami életet ad egy egyetemista csoportnak. Ez fõleg azon fiatalok számára volt hasznos, akik elõszõr vettek részt egyetemista találkozón, ugyanakkor hídépítési folyamat kezdete is volt a román illetve magyar nemzetiségû fiatalok között.

A szervezõk, a gyulafehérvári szeminárium kispapjai, igazán gazdak programról gondoskodtak, hiszen szombaton Jakubini György érsek úr kezdte meg a lélek gazdagító elõadások hadát. A gazdag tartalmú, frappáns szófordulatokkal átszõtt elõadás igazán megértette velünk a millenium fontosságát úgy a Szentírásban mint az Egyház életében. Majd Bereczki Szilvia, jelenünk kihívásaival szembesített minket. Szerinte észre kell vennünk az idõk jeleit és aszerint megélni a kereszténységet.
Jakubinyi érsek úr mondta, hogy minden jó prédikációnak három része van, így nem hiányozhatott egy harmadik elõadás sem, hogy a teljesség megvalósulhasson. Szilágyi László személyes tanúságtételével próbált rávilágítani arra, hogy a mai kornak is szüksége van Istent keresõ fiatalokra.

Számomra, elsõéves egyetemistaként és új TEKMEKesként, igazán mély élményt nyújtott ez a találkozó. Jó volt tapasztalni, hogy mennyi fiatalnak fontos az összetartozás. Szükséges egy olyan közösség létezése, ahol a keresõ fiatal értékekkel szembesülhet, ahol érzi, hogy szükség van rá, ahol kibontakozhat, ahol megtanulhat külömbséget tenni az eltorzított és kisarkított eszmék és egy nemes életcél között.
Az OKET elsõdleges feladata, hogy keresztény értelmiségieket neveljen. Megtanítsa a fiatalokat arra, hogy ne váljanak olcsó reklámok prédáivá.

A nótaest alkalmával is bebizonyosodott, hogy magyarok és románok tudnak együtt vígadni. A nemzetiség, a nyelv, amelyet beszélünk nem szabad, hogy szakadékot mélyítsen közöttünk, hiszen Szent István királyunk is azt mondta: egy ország annál erõsebb minél sokszínûbb. A közös OKET arra világított rá, többek között, hogy nem ellenséget kell lássunk a másik félben, hanem jobban meg kell ismerjük.

Érdekes volt meghallgatni minden csoport egyetemista társaihoz intézett üzenetét. A legtöbbször a bátorságra és a kitartásra való búzdítás hangozott el, hiszen József Attila is azt mondja egyik versében: ?csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek". Csak akkor leszünk igazi keresztény értelmiségiek, ha elég bátrak leszünk kiállni meggyõzõdéseinkért.

A vasárnapi hálaadó szentmise után a viszontlátás reményében vettünk búcsút régi és új barátainktól.
Köszönjük mindazoknak, akik az idei OKETet megszervezték, hogy ismét lehetõségünk volt lelkiekben gyarapodni!


 Blaj Bianka

« Vissza 

Program

  • Minden hétfõ este találkozunk 20:00-tól találkozunk a kolostorban.

  • Kiemelt programok:
  • Nov. 6-8. Kirándulás.
  • Nov. 9. Barazsuly István  - Hol a határ?
  • Dec. 11-13. Lelkigyakorlat

Képgaléria

Linkek