Temesvári Keresztény Magyar Egyetemisták Közössége
"Mindenki téged keres"
Mk 1,37

Múltunk

A TEKMEK rövid története
Ft. Király Árpáddal és néhány régi TEKMEKessel folytatott beszélgetés alapján


Az egyetemistákkal a 80-as évek elején Ft. Dr. Boros Béla püspök, akkori temesvár-erzsébetvárosi segédlelkész, valamint Neu Antal temesvár-gyárvárosi káplán kezdtek el foglalkozni. Boros püspök vasárnap délután tartott hittanórát az egytemisták számára. Az idõ nem volt a legmegfelelõbb, ezért csupán néhány egyetemista volt jelen ezeken a találkozókon.

1983-ban Ft. Király Árpád lett a temesvár-erzsébetvárosi plébánia káplánja. 1984. tavaszán egyetemisták kérték meg õt, hogy teremtsen lehetõséget egy egyetemista közösség mûködésére. Ez abban az idõben egyáltalán nem volt egyszerû dolog. A Securitate szigorúan figyelt és igyekezett megakadályozni minden féle gyülekezést. A vasárnapi egyetemista hittanórák mellett kezdetben Király Árpád vezetésével megkezdõdtek az egyetemisták szerda, majd csütörtök esti találkozói. Az elsõ találkozón 16 egyetemista volt jelen. Háromnegyed év után 40, sõt 60 egyetemista is összegyült ezeken a találkozókon. Az elsõ ifjúsági gitáros szentmisére - sok küzdelem után - a rónáci templomban kerülhetett sor. Az egyetemisták karitativ feladatokat is vállaltak. Gyakori volt a beteglátogatás.
Voltak nagyon nehéz idõszakok is. A Securitate állandóan figyelte a csoport mûködését. Király Árpádot is többször bevitték és megfenyegették.

1989-ben Király Árpád Aradra került plébánosnak. Helyét Csergõ Ervin váltotta fel. Neki nem ment könnyen a beilleszkedés. Csupán egy évig volt az erzsébetvárosi plébánián. Õt néhány hónapra Böcskei László követte, aki hamarosan püspöki titkár lett.

1991-ben mint újmisés papot helyezték a plébániára Laus Nikolát. Õ nagy lelkesedéssel foglalkozott az egyetemistákkal. Folytatódtak az elõadások. Gyakran voltak meghívottak elõadást tartani. Niki nagyon sokat adott arra, hogy új tagokat is vonjanak be a közösségbe. Elég sokat kirándult akkoriban a csoport.

1992-ben Laus Nikit elhelyezték Németszentmártonba. Õt Dumitrescu Mihály Titi váltotta. Titi nagy hangsúlyt fektetett a lelki dolgokra. 

1994-ben újra visszajött Laus Niki. Ebben az idõben kerültek be a programba olyan dolgok, amelyek addig nem voltak: gólyanap, végzõsnap, sportnap, mikulásozás. 1994-ben sokan voltak, 50-60-an gyûltek össze általában a csütörtök estéken és közel száz ember fordult meg évente.

1994-ben elment néhány egyetemista a CSIT-re. Ott találkoztak a kolozsvári egyetemistákkal.  Felvetõdött az ötlet, hogy jó lenne, ha ezek a csoportok találkoznának idõnként. Elõször a temesváriak mentek Kolozsvárra. Körülbelül 8-an mentek el. Ez 1994. õszén volt. 1995. tavaszán a kolozsváriak jöttek Temesvárra, körülbelül 10-en. Ez az Országos Katolikus Egyetemisták  Találkozójának (OKET) kezdete.

1995-ben kapta a közösség a TEKMEK nevet.

1996-1997. között Barják László volt a közösség lelkésze.
1998-ban került Vodila Szilárd a plébániára és õ lett a csoport lelkésze. Abban az évben volt Niki nagy balesete.
1999 szeptemberében Frnka Jaroslav és Matieº Marin voltak a plébánia segédlelkészei.
2000-ben került György Zoltán a plébániára. Abban az évben jött két fiatal szalvátor nõvér: Erika és Kata. Nekik is meghatározó szerepük volt a TEKMEK életében. Minden pénteken este nyolc órától voltak a nõvéreknél az imaórák.

György Zolit hamarosan Nagyiratosra helyezték. Rövid ideig Heinrich József, a Gerhardinum katolikus liceum igazgatója foglalkozott a csoporttal. Közben eljárogatott Andó Attila a Gerhardinum spirituálisa a közösségbe. 2002 tavaszán kérték az egyetemisták Roos Márton megyéspüspököt, hogy nevezze ki Attilát egyetemi lelkésznek. Attila 2004-ig volt a közösség lelkésze, amikor Lippára helyezték plébánosnak.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004-tõl Szilvágyi Zsolt, egyházmegyei ifjúsági lelkész volt a TEKMEK lelkésze. Végre egy stabil embernek bizonyult, hiszen több mint 4 éven keresztül munkálkodott az egyetemistákért és fiatalokért. 2008 végén egyházmegyei általános helynökké nevezték ki, ezért részben itt kellett hagyja a fiatalokat.

A 2008-2009-es iskolai év jelentette a csoport megalapításának 25 éves évfordulóját. E nemes alkalmat egy nagyszabású találkozóval ünnepelte meg a közösség, melyre meghívást kapott minden régi és új TEKMEKes, volt TEKMEK lelkészek valamint a közösséghez közel álló személyek is.

2009 februárjától ismét új lelkésze van a közösségnek, Kocsik Zoltán arad ségai segédlelkész személyében.

2011 novemberében Bene Tamás, temesvár-gyárvárosi segédlelkész veszi át a közösség lelki vezetését, egyben õ lett az egyházmegyei ifjúsági lelkész is. 2012. július 1-tõl püspöki titkári feladatkört tölt be az ifjúsági és egyetemi pasztoráció mellett.

Program

  • Minden hétfõ este találkozunk 20:00-tól találkozunk a kolostorban.

  • Kiemelt programok:
  • Nov. 6-8. Kirándulás.
  • Nov. 9. Barazsuly István  - Hol a határ?
  • Dec. 11-13. Lelkigyakorlat

Képgaléria

Linkek